שיח גברי פנימי

שיח גברי פנימי

חבר יקר, אתה מתמודד עם אתגרים רבים של חברה מודרנית – תחרותית הדורשת, התובעת, הרומסת… איך זה מרגיש לך? איך הנשימה שלך? איזה מחשבות מלוות אותך לרוב? – שתף אותנו, פתח את לבך, שחרר. גבר יקר, היית נשואי. מה חווית שם? – דרשו ממך, ציפו ממך, תבעו ממך, לקחו ממך? מה...
שלטון עצמי

שלטון עצמי

להיות במוזה כל הזמן, להיות נוכח ומוכן שלא לעוף למרחקים, ולא לברוח לשחקים. לבחור בעורף, בחזית, להיות מנהיג או פרזיט, להיות מוביל, להיות מובל, להיות צדיק או מנובל – בחירות גדולות, בחירות קטנות פחדניות או אמיצות… שלטון עצמי זו דרך גנדהי* או חובתו של כל אחד...