סיפור מהחיים 🙁
שני "אחים" בריונים לסלון נכנסו
בכפייה לאשפז את אימא,
הם קשרו, גררו, לא חשבו – היססו
ואותה דחפו קדימה…
לב בכלל לא שמים שישנו שם תינוק,
גם פעוט וילדה מתבגרת,
שישבו, רעדו, לא העזו לבכות,
נשמתם של כולם נשברת…
משרתי מדינה יקבלו את שכרם,
כי ביצעו עבודה לתפארת 🙂
אך לכל הרוחות!!! – מה יהיה גורלם
של אותם ילדים וגברת???

תפריט נגישות