מי שיורד מן החוטים
פוגש חיים אמתיים,
מחליט לשלוט בגורלו,
לבחור את המסלול שלו;
הוא יעלה למרומים
עם להקת השותפים:
גם אם יהיו הם מעטים
יחוללו סביבם פלאים!!!

תפריט נגישות