פנית אלי עם בעיה,
הליך אימון הצעתי לך,
אמרת: "אווי, זה כה יקר" –
תרוץ הזה כל כך מוכר…
חשבי לך רווח והפסד,
חשבי לך עצב מהספד
של חלומות ואתגרים,
האם הרווחת מוויתורים?
בכל איפוק, בכל חדלון
חשבת: "את אפס, כישלון,
תראי את זה, תראי את זאת,
איך הם העזו לעשות?"
אז תעשי חשבון אמת,
חשבון של רווח והפסד;
עשי חשבון אמיץ, נבון
ואז תחליטי מה נכון:
נכון להתלונן, לבכות?
להתפתח, לנסות?
עליך לבחור את ההמשך
ואז אהיה שם בשבילך!

תפריט נגישות