כה נראית ילדותם – זה נורמלי?
חוסר תנועה, ישיבה מול מסך…
רוב עולמם בעולם וירטואלי,
מה שסביב – לא קיים או נשכח.
מה יהיה עוד שנה או שנתיים?
מה יהיה עוד עשור או מאה?
מה תהיה מציאות? – בינתיים
עלינו לסמוך על חכמת הבריאה!

תפריט נגישות