הזוגיות שלי מזמן
לא כפי שהייתה פעם:
כבר אין קירבה, אין התרגשות…
אז איך יוצאים מזה? – פשוט
פותחים במסע בעומקי נשמתנו,
מסע כה אמיץ, בו פוגשים את עצמנו
ומכירים את גדולתנו,
את גדולתם של בני זוגנו;
שרירים נפשיים מפתחים, מחזקים,
כלים חשובים לחיים מקבלים.
וככה אט – אט מתחברים למהות
ועל מעשנו לוקחים אחריות.

תפריט נגישות