עשו בבוקר מדיטציה
ויום יאיר לכם פנים,
וולט דיסני, סרט אנימציה
יצית דמיון, יאיר בפנים.
תוכלו לנשום, תוכלו לשמוח,
כי כל מכשול הוא לטובה,
ובקלות תוכלו לסלוח,
לב יתמלא באהבה.