אל עלנו לומר לילד 'אתה הוזה', 'יש לך פנטזיות',
או גרוע מזה – 'אתה משקר', כי זו בדיוק הדרך
לעורר בו חוסר ביטחון, לגרום לו להסתיר מאתנו דברים,
להוביל אותו מחירות לעבדות.

תפריט נגישות