אדם פוסע בשדות
בין שיבולים לצמרות
שמח, רענן,
רואה זריחה, ענן.
ליבו רוטט ומתרחב,
מרגיש איתן, מרגיש אוהב-
אחד עם העולם,
שמח ונפעם
ואם מוצא הוא את עצמו
ביער של מגדלים,
מרגיש בודד, מרגיש פצפון
מרוח מבפנים…
אני בטוחה שרבים מכם יראו את השורות האלה כעובדות חיינו.
יחד עם זאת, לא נשנה את העולם בין רגע ועלינו לדעת לשמור
על האיזון הפנימי, כי זה בסיס לבריאות שלנו והצלחה בחיים.
לשם כך אפשר לצאת לטבע מדי פעם, להיעזר וטיפולים משלימים,
והדרך הכי יעילה בעיניי היא התפתחות אישית.