באגדות יפות קסומות
ישנן דמויות כה מקסימות,
ולצדם – דמויות רעות,
אכזריות, מכוערות.

יש שם פיות ומכשפות,
יש נסיכות כל כך יפות,
יש נשרים וטנינים
וגם כלבים נאמנים

הם משקפים לנו פשוט
את עולמה של אנושות,
כי בעולם האנושות
יש צדיקים וזו ישות

כה טהורה ואצילה,
את נשמתנו ממלאה:
גלי של חום ואור יוצרת
והשראה היא מעוררת

ישנם לגמרי רשעים
שרויים בחושך, בפשעים
את סביבתם הם ממלאים,
פחדים אותם מנהלים.

בכל אדם טמון הכל,
אך הוא תמיד לבחור יכול
למי רוצה הוא לדמות:
לעולמם של בהמות? –

ואם לרוע לב נחשפנו
ולאותו כיוון נסחפנו –
הכפלנו רוע בעולם,
גרמנו נזק לכולם.

אולם ישנה גם אפשרות
לבחור בדרך התפתחות
ואז בוחרים לנו כיוון
לומדים ומתחילים אימון.

תפריט נגישות