תכננו תכניות גדולות,
חלום הלהיב, דחף קדימה! –
עברו ימין, חלפו שבועות,
היכן הוא מה שכה רצינו?
האם בכלל עשינו צעד
לעבר מטרה נשגבת,
או כל ה-"נגד" ו-"בעד"
הפחידו וגרמו לשבת
במבוכה, עם ים ספקות
וכבר איבדנו מוטיבציה?
למי לפנות, מה לעשות:
לרוץ, לחשוב או מדיטציה?
בדרך כלל בסובלנות
יש לגלות מקור הפחד,
ואז נוכל די בקלות
להתקדם ברוגע, נחת;
לא נתעכב ולא נדחה,
לא נמהר ולא נרוץ
מדרך ליהנות נזכה,
נמצא את כל משנחוץ!