אנחנו כבר לא בעדן של החומר,
תקופת למידה ממורים הסתיימה,
עלינו דפים חדשים לפתוח –
הישר מיקום לקבל חוכמה.
חושים חדשים לכונן, לטפח –
חושים חדשים של ראיה ושמיעה,
וגם חשיבה אמתית לפתח,
להיות נוכחים בהליך בריאה!