מציל, תובע וקרבן
הם המנטליות שלנו –
כך כל אחד תופס עמדה
ומתנהג כלפי כולנו.
ומה יקרה אם יום אחד
קרבן יישא באחריות
על כל מצב ועל כל צעד
וייגמל מקרבנות?
ומה יקרה אם התובע
כבר לא יטיף ויאשים,
יבין שכל אחד קובע
ולקבל שונה יסכים?
ויום אחד גם המציל
ילמד שגם כוחו מוגבל
ולהבין פעם ישכיל –
הוא לא אחראי על כל מחדל…
אם התובע רק יקשיב אמפתי ושמח,
קרבן יעשה מאמצים, ימצא כיצד ולמה,
והמושיע יאפשר להם להתפתח –
נחיה חיים אמתיים, נהיה חברה בלי דרמה