לא תמיד משמחת,
יש צלילים וצבעים,
יש כאב בה ופחד,
כי מרוב אהבה
נכנסות דאגות,
לפעמים בלי סיבה
את נפשי מטריפות.
איך אדע להסכים
לקבל כל מצב
בלי ערעור, בלי תנאים
להיות כה נשגב? –
להיות מסוגל
לא לשאוף לשלמות,
את הבלתי נסבל
לקבל בפשטות,
ולראות בזולת
חלקים מתוכי,
כי אני לא נפרד –
להכניס למוחי.
אהבה ופחדים
הם בכלל הפכים,
הפכים – ניגודים,
זו בזה לא תומכים.