כשמוזה באה,
עולם מלא בכל צבעי הקשת,
מילים ומנגינות זורמות,
לכל דבר יש כוח ויש חשק,
בוראים דברים ועולמות!
כשמוזה באה,
אך לא מוצאת אותי ב"בית",
אני כבוי, אטום, חנוק,
וגם אם נתאמץ כפליים
זה רק מתכון לקרבנות…
אז נשתדל להיות ב"בית" –
להיות אותנטי ואציל,
וכך נצליח בכל שיט,
לא נזדקק לאף מציל