כל צעד מצחיק ומטופש
של ילד משתולל
תחושה של חום ממש כדבש
בנפש מחולל.
ואם נחשוב לרגע מה
גרם לכך באמת,
נבין שהוא נתן דוגמה
איך משגרה לצאת.
מצד אחד רוצים לחיות
ברוגע, יציבות,
שעם הזמן הופך להיות
קללה של נוחיות.
כי נפש כמו ציפור בכלוב
שואפת לשינוי,
רוצה לזרום, רוצה לעוף,
שגרה היא כעינוי.
אז איך נגיע לפתרון,
היכן נמצא פשרה
ללא טיפשות ושיגעון –
מה יספק סחורה?