ככל שיש יותר קשיים –
כך שפע רב יותר,
יותר מגע עם אנשים
וכל אחד עוזר:
הרבה או קצת, מדי פעם
תורם, נתרם, משפיע,
וגם אם לא היה מושלם,
חיבוק תמיד מרגיע.
עוזר מבט, אם יש בו רוך,
עוזר חבר שבא,
עוזר אם יש על מי לסמוך,
עוזרת אהבה.