במקום לייבש את המוח
ב-"מה יהיה ומתי?" –
עדיף לחיות ולשמוח,
לראות את הטוב בחייך.
לתת, לקבל ולסלוח,
לראות את יופיו של אחר,
בטוב הבריאה לבטוח,
ספקות ופחדים לשחרר,
וכל הנראה לך "שחור"
סנני דרך חוש הומור.